معرفی جشنواره

قرآن کریم کتاب هدایتگر انسانها ، شفا بخش سینه دردمندان و نور شکافنده تاریکی هاست که خداوند متعال برای هدایت بشر نازل فرموده و در بین بندگان برگزیده خود به میراث نهاده است.

وظیفه حفظ و حراست از این امانت ارزشمند و ترویج فرهنگ آن در عصر غیبت بار سنگین مسئولیتی است که بر عهده همه مسلمانان خصوصاً شیعیان نهاده شده و در عصر حاضر با توجه به حجمه سنگین فتنه های آخر الزمان، بیش از پیش بر همه انسانهای دغدغه مند محسوس می باشد. در این راستا در روز های پایانی سال ١٤٠٠ هیئت فاطمیون شهرضا پس از بررسی های میدانی در سطح شهرستان و رصد مشکلات فرهنگی موجود، اولویت اول فعالیت های فرهنگی خود در سال ١٤٠١ را تلاش در جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی آموزشها و فعالیت های قرآنی در سطح شهر قرار داده و پس از برگزاری چندین جلسه و نشست صمیمانه با فعالان قرآنی شهرستان و روسای ادارات ذیربط، بنا بر رای و نظر اکثریت فعالان قرآنی حاضر در جلسات مقرر گردید که این مسئولیت را از طریق یک کارگروه مردمی تحت عنوان کارگروه توسعه آموزش های قرآنی شهرستان پیگیری و اجرا نماید.

ستاد برگزاری جشنواره

تیزر ویدیویی معرفی جشنواره

محتوای رشته تفسیر

ویژه شرکت کنندگان مرحله مقدماتی

محتوای رشته فرازخوانی

ویژه شرکت کنندگان مرحله مقدماتی