نظر سنجی ویژه شرکت کنندگان در کارگاه استانی دوره تربیت مربی فاطمیون ۱۴۰۲

قم شهریور ۱۴۰۲

اطلاعات شخصی

نام شماضروری
تاریخ تولدضروری

لطفا با دقت نظر خود، در خصوص شرایط کارگاه و میزان رضایتمندی از اساتید اعلام فرمایید: