نظرسنجی دوره های توانمند سازی مربیان قرآن شهرضا

استاد تائبی

اطلاعات شخصی

نام شماضروری
تاریخ تولدضروری

لطفا با شرکت در نظرسنجی ما را در ارتقا سطح کلاس ها و کارگاه های آموزشی یاری فرمایید:

نام شماضروری
تسلط استاد بر موضوع تدریس به چه میزان بود؟ضروری
پاسخگویی استاد به سوالات شرکت کنندگان چگونه بود؟ضروری
ارائه نکات کاربردی و به روز توسط استاد جهت افزایش مهارت تدریس شما به چه میزان بود؟ضروری
آیا زمان برگزاری کلاس مناسب بود؟ضروری
آیا مکان برگزاری کلاس مناسب بود؟ضروری
نظم و رعایت زمان بندی برنامه تدریس استاد چگونه بود؟ضروری
امکان مشارکت و بحث دو طرفه شرکت کنندگان در دوره به چه میزان بود؟ضروری
از هزینه پرداختی بابت دوره چه میزان رضایت داشتید؟ضروری
به طور کلی دوره چه میزان در توانمندسازی شما موثر می باشد؟ضروری