ثبت نام جشنواره قرآنی حکیم الهی قمشه ای

زمان ثبت نام در جشنواره به پایان رسیده است.