طرح امتیاز دهی شرکت کنندگان تربیت مربی قرآن‌ فاطمیون شهرضا - قم شهریور ۱۴۰۲ - خواهران

اطلاعات شخصی

نام شماضروری
تاریخ تولدضروری

همانگونه که بزرگان و اساتید مکرر سفارش نموده اند خودسازی و شخصیت اخلاقی و معنوی مربی و معلم قرآن در مواردی بیش از مهارت و توانمندی آموزشی وی در تربیت قرآن آموزان موثر است. در این راستا اردوی آموزشی حاضر فرصت خوبی است تا داوطلبان عزیز به همدیگر در این خصوص امتیاز دهند.


در ادامه نام کلیه داوطلبان در خانه های مستطیلی جداگانه نوشته شده اشت، لطفا با جابجایی مستطیل ها به دوستان خود امتیاز دهید:

شاخص های امتیاز دهی:
۱. اخلاق اسلامی احترام به سایرین
۲. رعایت واجبات مانند نماز اول وقت و …
۳. پرهیز از شوخی های سبک
۴. ارتباط محترمانه با سایر داوطلبان
۵.مشارکت در کارهای اجرایی کارگاه