مجموعه فرهنگی فاطمیون شهرضا

اطلاعات شخصی

نام شماضروری
تاریخ تولدضروری

با استحضار می رساند هیات فاطمیون در نظر دارد با کمک خیرین و بانیان خیر جهت احداث مجموعه فرهنگی فاطمیون که بخشی از آن به مدرسه تخصصی آموزش و حفظ قرآن کریم اختصاص دارد اقدام نماید.
نظر خود را در خصوص موقعیت مرکز مد نظر اعلام فرمایید:

فرم نظرسنجی – لطفا هر سه مورد را پاسخ دهید:
۱. مرکز شهر دارای پارکینگ اختصاصی*
۲. مرکز شهر حتی اگر امکان داشتن پارکینگ اختصاصی نبود*
۳. حاشیه شهر جهت امکان پارک ماشین*