پروژه ساخت

مجتمع فاطمیون شهرضا

ساخت مجتمع فاطمیون شهرضا برای توسعه برنامه های فرهنگی هیات خصوصا آموزش های تخصصی قرآن کریم در دستور کار قرار گرفت و پس از طی فرایندهای مقدماتی، کمیته ساخت مجتمع فاطمیون شهرضا با حضور تعدادی از اعضای هیات مدیره و نیز تعدادی از معتمدین و صاحب نظران فرهنگی شهرستان از فروردین 1402 شروع به کار نمود.